O NAS

 

Ubóstwo jest jednym z trudniejszych zadań danych naszym bliźnim. Bardzo często bywa połączone z cierpieniem fizycznym i poczuciem osamotnienia. Serce podpowiada nam, że nie wolno pozostawić człowieka bez pomocy w takiej sytuacji. Dlatego grono ludzi dobrej woli postanowiło dotrzeć do tych, którzy niosąc ciężar zmagania z losem potrzebują ludzkiego serca i obecności na równi z pomocą materialną. W pokorze podejmujemy naszą posługę wobec ubogich, bo mamy świadomość, że każde dobro materialne jakim dysponujemy jest darem danym i zadanym, którego wartość pomnaża się im bardziej go dzielimy.
Pragniemy docierać do osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy, do tych, dla których największą bolączką jest samotność w potrzebie.
Naszym celem jest poprawa jakości życia osób potrzebujących poprzez przeciwdziałanie ich problemom.

SAMOTNOŚĆ W POTRZEBIE JEST ZŁYM KOMPANEM!
Fundacja PELIKAN wypełnia swoje statutowe cele dzięki pomocy tysięcy ofiarodawców z całej Polski. Ogrom potrzeb sprawia, ze stale zwraca się do ludzi dobrej woli, aby zechcieli aktywnie włączyć się w organizowane akcje. Każda forma pomocy, bez względu na jej wymiar, jest przyjmowana z ogromną wdzięcznością.
Współpraca ze środowiskiem biznesowym jest dla nas sprawą bardzo ważną. Podobnie jak my biznes stawia na rozwój i najwyższą jakość. Firma, w której pracujesz lub którą prowadzisz, może dołączyć do grona, które nas wspiera.

DOBROCZYŃCA LUB STAŁY PARTNER…
Będąc naszym Partnerem lub Dobroczyńcą pomożesz nam realizować konkretne programy pomocy przez najbliższe lata, a Twoja firma zbuduje trwałą przewagę na rynku.

Plusy dla firmy:
• Pozytywny wpływ na sprzedaż produktów firmy – Polacy coraz częściej kierują się wizerunkiem firmy przy wyborze produktów .
• Satysfakcja z pożytecznych i wartościowych działań na rzecz innych.
• Pozytywny odbiór misji firmy i jej marki.
• Wzrost motywacji pracowników firmy.
• Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie w jej otoczeniu.
• Możliwość wykorzystywania logotypu fundacji w komunikacji marketingowej firmy.
Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany.


I TY MOŻESZ OTWORZYĆ SWOJE SKRZYDŁA
Wesprzyj działalność FUNDACJI dowolną kwotą.
Dzięki Tobie będziemy mogli objąć opieką więcej potrzebujących osób.
Dokonaj wpłaty bezpośrednio na konto:
85 1240 5295 1111 0010 5529 4880
Wtytule proszę wpisać:
Fundacja PELIKAN – cele statutowe

CHARYTATYWNIE W SWOJEJ FIRMIE
Zorganizuj w firmie dobrowolną zbiórkę datków na rzecz dzieci naszych podopiecznych. Na przykład podczas imprez firmowych czy pracowniczych. Zachęć do wsparcia akcji firmy z Wami współpracujące. Twoja Firma może dołożyć równowartość sumy zebranej przez pracowników. W ten sposób wspomożesz działalność statutową Fundacji i sprawisz, że lepiej i skuteczniej będziemy mogli pomóc naszym podopiecznym.
Możesz zorganizować także zbiórkę darów rzeczowych. Włączyć się w przygotowanie Dobroczynnej Paczki lub przeprowadzić zbiórkę książek do czytania, zeszytów, przyborów szkolnych, zabawek.
Zachęć pracowników do włączenia się w działania charytatywne.

sprawozdanie-z-dzialalnosci-fundacji-pelikan-za-2013r sprawozdanie-z-dzialalnosci-fundacji-pelikan-za-2014r sprawozdanie-2015-na-strone

Dodaj komentarz