XIII Mazowiecki Konkurs Literacki – „To przemijanie ma sens”

XIII Mazowiecki Konkurs Literacki miał inny charakter niż zazwyczaj. Do udziału zaproszeni zostali laureaci ubiegłych konkursów oraz przedstawiciele organizatorów.

Hasło konkursu zaczerpnięte zostało z Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II.

W konkursie wzięło udział 30 autorów 29 z Polski i 1 z Kanady.

Celem konkursu było:

Włączenie się literatów w zainaugurowane obchody Roku Jana Pawła II, integracja środowisk twórczych z Kraju i zagranicy oraz utrwalenie w zbiorze pokonkursowym twórczości inspirowanej świadectwem i nauką św. Jana Pawła II.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach:

Poezja i Proza.

Finał konkursu odbył się 16.11. 2019r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu. Spotkanie było okazją do promocji działań twórczych Koła Miłośników Sztuki TARAS i wymiany doświadczeń z literatami z całego Kraju.

Owocem konkursu jest obszerna książka pt: „To przemijanie ma sens”, w której zaprezentowane zostały teksty i biogramy wszystkich uczestników konkursu.

Zdarzenie współfinansowane przez naszą fundację.

Posted in Bez kategorii.