Kostkowiada 2018 – święto młodzieży.

Kostkowiada  to spotkanie zorganizowane przez grupę przasnyskiej młodzieży dla ich rówieśników, którzy przyjechali z Warszawy, Lublina, Krasnosielca i Rogowa, zostało zainspirowane jubileuszem 450. rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki. Jego celem było umożliwienie młodym ludziom bliższego poznania postaci świętego Stanisława Kostki z Rostkowa.

Wszystko rozpoczęło się w piątek Mszą świętą. Potem uczestnicy brali udział w warsztatach z robienia różańców, które bardzo im się spodobały. Dzień zakończyły się koncertem uwielbienia połączonym z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Sobota była bardzo intensywnym dniem. Odbywały się warsztaty: wokalne z Kariną Krzywy – członkiem Siewców Lednicy, taneczne prowadzone przez członków Duszpasterstwa Akademickiego św. Krzyża oraz plastyczne, na których uczestnicy wykonywali papierowe figurki św. Stanisława Kostki. Po południu uczestnicy Kostkowiady oraz młodzież z całego Przasnysza zebrała się pod kościołem św. Wojciecha i wspólnie udała się na pielgrzymkę do Rostkowa.

Niedziela była dniem wyjątkowym, ponieważ tego dnia odbyła się debata „Krzyżyk na drogę”, w której udział wzięli M. i M. Gomułkowie, ewangelizatorzy i od niedawna członkowie rady duszpasterskiej diecezji toruńskiej, ks. Tomasz Niedziałek – wikariusz parafii św. Józefa w Lublinie, oraz s. Monika Boryca ze Zgromadzenia Sióstr od św. Doroty – Córek Najświętszych Serc. Jej uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania o swoje powołanie kapłańskie, zakonne lub małżeńskie, np. kiedy je odkryli, jak można właściwie je rozeznać i jak zmierzyć się ze związanym z tym lękiem, jak przygotować się i jakie warunki spełnić, aby zostać kapłanem lub siostrą zakonną.

 

Zdarzenie współfinansowane przez naszą fundację.

Posted in Bez kategorii.